Добре дошли в нашия магазин!

Свържете се с нас

Категории

Нови продукти

Маслен филтър 052

Маслен филтър 052

Цена: €8.50
DF 20ARL

DF 20ARL

Цена: €3,679.00

Инструкция за експлоатация на извънбордов двигател

Информация за безопасност


Преди монтаж и екслоатация се запознайте подробно с всички инструкции.

Не надвишавайте възможностите на лодката с този двигател. В противен случай може да загубите контрол над управлението. Номиналната мощност на извънбордовия двигател трябва да е равна или по-малка от номиналния мощностен капацитет на лодката, ако нямате информация, свържете се с нас.

Не променяйте извънбордовия двигател.

Промените могат да направят двигателя неподходящ или опасен за употреба.
Никога не карайте след консумация на алкохол или наркотици.
За всеки на борда трябва да има персонално плаващо спасително средство.
Бензинът е силно запалим, а изпаренията му са запалими и експлозивни. Преди да запалите двигателя се убедете, че няма течове и изпарения на гориво.

Бензин
Препоръчва се използването на обикновен безоловен бензин.
При "почукване" или свистене използвайте друга марка бензин или първокласно безоловно гориво.
При редовно използване на оловен бензин, двигателните клапани трябва да се проверяват на всеки 100 часа работа.

Избор на витло
Качеството на работа на вашия двигател, зависи в огромна степен от избора на витло, тъй като неправилно избраното витло може да повлияе негативно на качеството на работата, а и тежко да го повреди. Оборотите на двигателя зависят от размера на витлото и натоварването на лодката. Ако оборотите на двигателя са твърде високи или твърде ниски за постигане на необходимото качество на работа, това ще окаже негативно въздействие върху двигателя. За различни приложения се използват витла с различен ъгъл. При по-големи натоварвания е по-добре да се използва витло с по-малък ъгъл (пич), тъй като то позволява да се поддържат подходящите обороти на двигателя. Обратно, витлата с по-голям ъгъл (пич) са по-подходящи за по-малки натоварвания.

Работа с механизмите на управление и други функции

Резервоар за гориво
Ако вашият модел включва резервоар за гориво, той има следните части и функции.
1. Капачка за резервоара за гориво
2. Въздушен винт

Капачка за резервоара за гориво
Тази капачка служи при зареждане с гориво. За да я отстраните , завъртете обратно на часовниковата стрелка.

Въздушен винт
Намира се на капачката за зареждане с гориво. За да го отстраните, завъртете обратно на часовниковата стрелка.

!Внимание
Не натягайте прекалено силно винта/ копчето за настройка на съпротивлението на газта.
ако съпротивлението е твърде високо, движението на ръкохватката на газта може да се затрудни, а това да доведе до нещастен случай.

!Внимание
По време на работа закрепяйте шнура за сигурност на здраво място по дрехите , към ръката или крака си.
Не прикрепяйте шнура към дрехи, които лесно могат  да се разкъсат. Не го поставяйте по начин по който може да се заплете и това да не му позволи да изпълнява функциите си.
Не допускайте случайно издърпване на шнура по време на нормална работа . Загубата на мощност на двигателя води до загуба на способността за управление. Също така , при изключване на двигателя, лодката може внезапно да забави ход и хората и предметите да бъдат тласнати рязко напред.

Монтаж

!Внимание
Неподходящата височина на двигателя или възпрепятстването на свободното движение на водата(дизайна или състоянието на лодката или принадлежности от рода на стълба / датчик за дълбочина ) може да доведе до образуване на водна мъгла във въздуха при хода на лодката. В резултат може да настъпи тежка повреда на двигателя, ако работи непрекъснато в  условията на водна мъгла.

Забележка:
По време на водните тестове проверете способността на лодката да се задържа над водата в спокойно състояние при максимален товар. Проверете дали статичното водно ниво на кожуха на ауспуха е достатъчно високо , за да не се допусне навлизане на вода в двигателя, когато нивото на водата се повиши при вълнение или когато двигателят не е включен. Това може да доведе до повреда или проблем при запалването на двигателя.

Предварителни проверки


!Внимание
Ако при предварителната проверка се установи, че някой от компонентите не работи изправно, същият трябва да се отстрани и ремонтира преди пускане на двигателя. В противен случай може да настъпи авария.
!Внимание
Не пускайте двигателя на сухо. Той може да прегрее и в резултат да настъпи тежка повреда.

Гориво
Уверете се , че имате достатъчно гориво за предстоящото пътуване.
Уверете се , че няма течове или изпарения на гориво.

Масло
Проверете нивото на маслото в масленото корито с указателя за ниво. При необходимост долейте масло до горното деление.


Зареждане с гориво
1.Отстранете капачката на резервоара.
2.Внимателно напълнете резервоара с гориво.
3.Затегнете здраво капачката след зареждане . Почистете разлятото гориво.

Разработване на двигателя


Новият двигател се нуждае от време за разработване, за да могат контактните повърхности на подвижните части да се износят равномерно. Правилното разработване ще спомогне за осигуряване на качествена работа и дълъг живот на двигателя.


!Внимание
Ако не следвате процедурата , животът на двигателя може да се съкрати, а дори да настъпи тежка повреда.

Време необходимо за разработване:
10 часа
Оставете двигателя да работи под натоварване (на скорост с монтирано витло) , както следва:
1.По време на първия час от работата.:
Двигателят трябва да работи с 2000 об/мин или с подаване на газ до половина.
2.По време на втория час от работата:
Двигателят трябва да работи с 3000 об/мин или с подаване на газ до около три четвърти.
3.По време на следващите осем часа от работата:
Не допускайте непрекъснато работа на пълна газ в продължение на повече от 5 минути.
4.След първите 10 часа
Работете нормално с двигателя.

Запалване не двигателя

!Внимание
Преди да запалите двигателя се уверете, че той е здраво завързан (монтиран) и че можете да маневрирате безпрепятствено. Уверете се , че във водата близо до вас няма хора.
При развиване на въздушния винт на резервоара се отделят силнозапалими пари. Не пушете и пазете от открит огън и искри.
Следствие на изгарянето на гориво е отделянето на въглероден оксид-безцветен газ без миризма. Отравяне с него може да доведе до мозъчно увреждане или смърт. Симптомите включват гадене, отпадналост, виене на свят. Проветрявайте кабината и каютите добре, не запушвайте изходите за отработени газове и палете двигателя само на открито или в добре проветрени помещения.

1.Развийте въздушния винт на резервоара за гориво на 1 или повече обороти
2.Преместете горивната клапа в положение "OPEN"

3.Ако ползвате външен резервоар, подкачете гориво с ръчната помпа до нейното втвърдяване


Смяна на предавки

!Внимание
Преди да смените предавката се уверете, че във водата близо до вас няма плувци или препятствия.


!Внимание
за да превключите от предна на задна на предна и обратно, първо върнете газта, така че двигателят да работи на празен ход ( да работи на ниски обороти).

Задна предавка


!Внимание
Движете се бавно, когато карате на задна предавка. Не подавайте повече от наполовина газ. В противен случай лодката може да загуби стабилност, което да доведе до загуба на контрол над управлението и нещастен случай.

Редовна поддръжка


!Внимание
Изключете двигателя при процедури по поддръжката, освен в случаите, когато се изисква друго.

Техническото обслужване се извършва в оторизиран сервиз.

Резервни части

При необходимост от резервни части, използвайте само оригинални части. Части с по-ниско качество могат да доведат до авария и отпадане на гаранцията.

Списъчен вид

Валути

Количка

Количката е празна.

Последни новини